×

Türkiye Dış Borç Durumu

Türkiye Dış Borç Durumu

Haziran ayının sonuna gelindiğinde, kısa süreli dış borç stoğu, 2022 yılının sonuna göre %9,2 kadar yükselerek 162,8 milyar Amerikan Doları değerine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre:

“Haziran sonuna doğru, kısa vadeli dış borç stoğu, 2022’nin sonuna kıyasla %9,2 oranında bir yükselişle 162,8 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Bu dönem içerisinde, bankaların kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu %2,7 oranında artarak 64,0 milyar ABD dolarına ulaştı. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoğu ise %0,8 oranında artarak 54,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler, 2022 sonuna kıyasla %6,9 oranında artarak 11,5 milyar ABD dolarına çıktı. Banka dışı yabancı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları %5,6 oranında düşüş göstererek 20,4 milyar ABD dolarına geriledi; yabancı yerleşik bankaların mevduatları ise %9,0 oranında artarak 18,3 milyar ABD doları düzeyine yükseldi. Ek olarak, yabancı yerleşiklerin Türk Lirası cinsinden mevduatları, geçen yıl sonuna kıyasla %5,0 oranında artarak 13,8 milyar ABD dolarına çıktı.

Diğer sektörler kapsamındaki ithalat borçları, 2022 sonuna kıyasla %0,1 oranında azalarak 48,7 milyar ABD doları düzeyine geriledi.

Borçlara göre incelendiğinde, kamu sektörünü oluşturan tamamı devlet bankalarının kısa vadeli borcu %7,6 oranında artarak 31,1 milyar ABD dolarına yükseldi, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise %0,1 oranında azalarak 87,4 milyar ABD dolarına geriledi.

Alacaklılara göre incelendiğinde, özel alacaklılar kategorisine giren finansal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yıl sonuna kıyasla %19,9 oranında artarak 89,1 milyar ABD dolarına ulaştı; finansal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise %2,1 oranında azalarak 72,4 milyar ABD doları düzeyine geriledi. 2022 sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Haziran sonuna gelindiğinde 969 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar ise 268 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
2023 Haziran sonuna doğru, kısa vadeli dış borç stoğunun para birimi bileşimi %48,2 oranında ABD doları, %25,1 oranında Euro, %9,3 oranında Türk Lirası ve %17,4 oranında diğer döviz türlerinden oluştu.

2023 Haziran sonuna gelindiğinde, orijinal vadesine bakılmaksızın 1 yıldan daha kısa bir süre kalan dış borç verilerine göre hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğu, 206,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu stokun 16,6 milyar ABD doları, Türkiye’deki yerel bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklerine olan borçlardan oluşmaktadır. Borçlara göre değerlendirildiğinde, toplam stok içerisinde kamu sektörünün %19,8, Merkez Bankası’nın %21,5, özel sektörün ise %58,7 oranında paya sahip olduğu gözlemlenmektedir.”

Share this content: