×

ÖNSÖZ

Teknolojinin gelişimiyle birlikte haberleşmek için yola çıkılan cep telefonları aracılığıyla bile yatırım yapabilir hale geldik. Artık istediğimiz her konuyla alakalı bilgileri internet üzerinden alabiliyoruz ve göreceli olarak uzmanlaşma ihtimalimiz bile var. Ancak bu gelişimin getirisi olduğu gibi kötü yanları da olduğu yadsınamaz. İnternet üzerinden her türlü bilgiye ulaşabilir olmak aynı zamanda internet üzerinden her türlü bilginin de yayılabileceğini gösteriyor. Kaldı ki bu bilgilerin doğruluğu konusunda bir çok şüphe olduğu da bir gerçek.

Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar gösteriyor ki, yatırımcıların ulaştıkları bilgiler tamamiyle çıkar çatışması içerisinde oldukları ticarî kuruluşların, “yanlış olmamakla birlikte” eksiksiz olduğunu söyleyemeyeceğimiz bilgilerdir.

Bu platformda herhangi bir yatırım kuruluşuna bağlı olmayıp, yalnızca piyasa katılımcıların doğru bilgilere eksiksiz ve adil bir şekilde ulaşmasını amaçlamaktadır. Konuyla alakalı uzmanlaşmak isteyenlerin tüm seviyeleri sırasıyla takip etmeleri gerekmektedir.