×

Ticaret Bakanlığı, E-ihracatın Payını %10’a Çıkartmak İçin Kapsamlı Destek Paketleri Sunuyor

Ticaret Bakanlığı'ndan E-ihracata Destek Paketi

Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın desteklerle birlikte genel ihracat içindeki payının yüzde 10’a çıkarılması hedefini açıkladı. Bakanlık, e-ihracat yapan firmalar için hazırlanan destek paketlerinin, Türk ürünleri ve markalarının dünya çapında tanıtılmasına yardımcı olacağını belirtti. Oluşturulan destek paketleriyle e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 1,5’ten yüzde 10’a yükseltilmesi hedefleniyor. Bu sayede, ülkemiz ihracatçılarının dünyada hızla büyüyen sınır ötesi e-ticaret pazarında aktif rol alması teşvik edilecek.

Bakanlık tarafından sağlanan desteklerin kapsamı şu şekilde;

Dijital pazaryerlerinde yapılan tanıtım destekleri (Dijital pazaryeri tanıtım desteği),

Sipariş karşılama hizmetleriyle ilgili giderlerin desteklenmesi (Sipariş karşılama hizmeti desteği),

Yurt dışında kiralanmış depolara yönelik kira giderlerinin desteklenmesi (Depo kira desteği),

Hedef ülkelerdeki dijital pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açma, mağaza ödemeleri ve hizmet alım giderlerinin desteklenmesi (Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği),

Yurt dışı pazaryerlerinde gerçekleştirilen işlemler için pazaryeri komisyon giderlerinin desteklenmesi (Pazaryeri komisyon gideri desteği),

E-ihracata yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi (E-ihracat tanıtım desteği),

Yurt dışına açılma stratejileri ve eylem planları için sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporların desteklenmesi (Pazara giriş rapor desteği),

Yurt dışı pazaryerlerine entegrasyon için yurt içinde yapılacak hizmetlere yönelik giderlerin desteklenmesi (Yurt dışı pazaryeri entegrasyonu desteği).

Bu kapsamlı destek paketi, e-ihracat yapan firmaların uluslararası pazarda daha etkin ve güçlü bir konumda olmalarına katkı sağlayacak.

Share this content: